OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

🐶카카오톡 친구(릴리즈) 추가시 3,000원 쿠폰을 지급해드려요🐶 ✨ 함께하는 편안함의 품격 릴리즈라이프와 함께 하세요 🛋

기본 정보
상품명 릴리즈 비오콜라겐 배스 바
상품간략설명 고농축 비오틴과 콜라겐의100% 고함량으로 만든 가장 효과적인 배스바
런칭 후 인기 1위, 믿고쓰는 릴리즈 비오콜라겐 배스 바
판매가 27,000원
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
비오콜라겐 필수옵션

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

 • 청담동 스파샵 비누, 릴리즈 시카 배스바

  25,500원

  22,500원

   • 시카 배스바 필수옵션

  • 옵션 선택
 • 릴리즈 소프트 실리콘 브러시

  42,000원

  39,000원

   • 릴리즈 소프트 브러시

  • 옵션 선택

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
릴리즈 비오콜라겐 배스 바 수량증가 수량감소 27000 (  540)
Total 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

악세사리 상품상세 이미지-S19L1
악세사리 모델 착용 이미지-S1L1
악세사리 상품상세 이미지-S1L5
악세사리 상품상세 이미지-S1L6
악세사리 상품상세 이미지-S1L7
악세사리 상품상세 이미지-S1L8
악세사리 상품상세 이미지-S4L57
악세사리 상품 이미지-S7L63
악세사리 상품 이미지-S18L1
악세사리 상품상세 이미지-S4L58
악세사리 상품 이미지-S1L10
악세사리 상품상세 이미지-S1L11
악세사리 상품상세 이미지-S1L12
악세사리 상품상세 이미지-S1L13
악세사리 상품 이미지-S1L14
악세사리 상품 이미지-S1L15
악세사리 상품 이미지-S1L16
악세사리 상품 이미지-S4L59
악세사리 상품상세 이미지-S4L60
악세사리 상품 이미지-S4L61
악세사리 상품상세 이미지-S4L62
악세사리 상품상세 이미지-S4L63
악세사리 상품상세 이미지-S4L64
악세사리 상품 이미지-S4L65
악세사리 상품 이미지-S4L66
악세사리 상품 이미지-S4L67
악세사리 상품 이미지-S4L68
악세사리 상품상세 이미지-S2L27
악세사리 상품상세 이미지-S1L24
악세사리 상품상세 이미지-S2L22
악세사리 상품상세 이미지-S4L69
악세사리 상품 이미지-S2L24
악세사리 상품상세 이미지-S4L70
악세사리 상품상세 이미지-S2L26
악세사리 상품 이미지-S2L28
악세사리 상품상세 이미지-S4L71
악세사리 상품상세 이미지-S2L30
악세사리 상품상세 이미지-S2L31
악세사리 상품상세 이미지-S2L32
악세사리 상품상세 이미지-S2L33
악세사리 상품 이미지-S2L34
악세사리 상품 이미지-S2L35
악세사리 상품 이미지-S4L73
악세사리 크림 색상 이미지-S2L37
악세사리 피치 색상 이미지-S4L72
악세사리 상품 이미지-S4L74
악세사리 상품상세 이미지-S2L40
악세사리 상품 이미지-S2L41
악세사리 상품상세 이미지-S5L60
악세사리 상품 이미지-S2L45
악세사리 상품상세 이미지-S2L43
악세사리 상품 이미지-S2L46
악세사리 상품 이미지-S2L47
악세사리 상품 이미지-S2L48
악세사리 상품 이미지-S2L49
악세사리 상품 이미지-S2L50
악세사리 상품상세 이미지-S5L61
악세사리 모델 착용 이미지-S3L51
악세사리 상품상세 이미지-S3L52
악세사리 상품상세 이미지-S3L53
악세사리 상품 이미지-S3L54
악세사리 화이트 색상 이미지-S3L55
악세사리 상품 이미지-S3L56