OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

🐶카카오톡 친구(릴리즈) 추가시 3,000원 쿠폰을 지급해드려요🐶 ✨ 함께하는 편안함의 품격 릴리즈라이프와 함께 하세요 🛋

기본 정보
상품명 릴리즈 컴포트 1+1 SET
상품간략설명 가장 까다로운 성분으로만 만들어져 믿고쓰는 릴리즈 컴포트 세트
판매가 44,000원
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
릴리즈 스타터 필수옵션

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

  • 청담펫비누, 릴리즈 시카 배스바

    25,000원

      • 시카 배스바 필수옵션

    • 옵션 선택

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
릴리즈 컴포트 1+1 SET 수량증가 수량감소 44000 (  880)
Total 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

악세사리 상품 이미지-S18L1
악세사리 상품 이미지-S48L1
악세사리 화이트 색상 이미지-S46L3
악세사리 상품 이미지-S46L2
악세사리 상품 이미지-S46L4
악세사리 상품 이미지-S46L5
악세사리 화이트 색상 이미지-S46L6
악세사리 상품상세 이미지-S46L7
악세사리 상품상세 이미지-S5L1
악세사리 상품 이미지-S4L2
악세사리 상품상세 이미지-S4L3
악세사리 상품 이미지-S44L1
악세사리 상품 이미지-S44L2
악세사리 상품 이미지-S44L3
악세사리 상품 이미지-S4L4
악세사리 상품상세 이미지-S4L5
악세사리 상품 이미지-S19L1
악세사리 상품상세 이미지-S4L6
악세사리 상품 이미지-S4L7
악세사리 상품상세 이미지-S4L8
악세사리 모델 착용 이미지-S4L9
악세사리 상품 이미지-S4L10
악세사리 상품 이미지-S4L12
악세사리 상품 이미지-S4L13
악세사리 화이트 색상 이미지-S4L14
악세사리 상품상세 이미지-S4L15
악세사리 상품상세 이미지-S4L11
악세사리 상품 이미지-S4L16
악세사리 상품상세 이미지-S4L17
악세사리 상품 이미지-S4L18
악세사리 상품 이미지-S4L19