OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

🐶카카오톡 친구(릴리즈) 추가시 3,000원 쿠폰을 지급해드려요🐶 ✨ 함께하는 편안함의 품격 릴리즈라이프와 함께 하세요 🛋

기본 정보
상품명 릴리즈 호텔 홈리프레싱 스프레이
상품간략설명 독자적인 기술로 락스성분 없는 인증받은 스프레이! 신개념 원료로 유해세균 및 악취균을 근본적으로 분해 제거하는 '3초 마법 스프레이'
판매가 25,000원
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
필수옵션

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

  • [신선제조중, 10월 16일 순차배송] 청담펫비누, 릴리즈 시카 배스바

    25,000원

    22,000원

      • 시카 배스바 필수옵션

    • 옵션 선택

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
릴리즈 호텔 홈리프레싱 스프레이 수량증가 수량감소 25000 (  500)
Total 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

화장품 모델 착용 이미지-S32L2
화장품 상품상세 이미지-S14L9
화장품 상품상세 이미지-S14L10
화장품 상품 이미지-S17L6
화장품 모델 착용 이미지-S35L1
화장품 상품 이미지-S43L1
화장품 상품 이미지-S38L1
화장품 상품 이미지-S43L2
화장품 상품 이미지-S14L5
화장품 상품상세 이미지-S43L3
화장품 상품 이미지-S43L4
화장품 상품 이미지-S43L5
화장품 화이트 색상 이미지-S43L6
화장품 상품상세 이미지-S41L2
화장품 상품상세 이미지-S43L7
화장품 상품 이미지-S43L8
화장품 상품 이미지-S43L9
화장품 모델 착용 이미지-S43L10
화장품 상품 이미지-S43L11
화장품 상품 이미지-S41L6
화장품 화이트 색상 이미지-S43L12
화장품 상품상세 이미지-S41L9
화장품 상품 이미지-S43L13
화장품 상품상세 이미지-S43L14화장품 상품상세 이미지-S43L14
화장품 상품상세 이미지-S43L15
화장품 상품 이미지-S43L16
화장품 상품 이미지-S43L17
화장품 모델 착용 이미지-S43L18
화장품 상품 이미지-S43L19
화장품 차콜 색상 이미지-S43L20
화장품 상품 이미지-S43L21
화장품 상품 이미지-S43L22
화장품 상품 이미지-S43L23
화장품 상품 이미지-S43L24
화장품 상품 이미지-S43L25화장품 상품 이미지-S43L25
화장품 상품 이미지-S43L26
화장품 모델 착용 이미지-S43L27
화장품 상품상세 이미지-S43L28
화장품 모델 착용 이미지-S43L31
화장품 상품 이미지-S43L32
화장품 상품 이미지-S9L1