OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

🐶카카오톡 친구(릴리즈) 추가시 3,000원 쿠폰을 지급해드려요🐶 ✨반려동물 샴푸 유일 EWG ALL 1등급✨ + 국내최초 반려동물 비건 프리미엄 라이프, 릴리즈와 함께 하세요 🛋

기본 정보
상품명 [17차 선착순오더] 고성능 자연유래100%, Release Cica Bath Bar
상품간략설명 소중한 반려동물을 위한 프리미엄 릴리즈 시카 배스 바
🛁 고품격 자연 유기농 100% 성분으로 만든 가장 깐깐한 목욕배스바 🛁
판매가 25,000원
할인판매가 22,000원 (20% OFF)
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
릴리즈 필수옵션

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[17차 선착순오더] 고성능 자연유래100%, Release Cica Bath Bar 수량증가 수량감소 25000 (  0)
Total 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

가방 모델 착용 이미지-S46L3

안녕하세요 소중한 고객님 릴리즈입니다:)
현재 릴리즈 시카 배스 바의 주문 폭주로 인해
사이트가 다소 느릴 수 있어요 😢

10차 프리오더 품절!
11차 선착순 하루만에 완판!
12차 3일만에 완판!
13차 물량 완판!
14차 선착순 하루만에 완판!!
15차 선착순 완판!
16차 프리오더 완판 !
17차 선착순 오더 진행중
 품절임박, 빠른 수량선점이 필요합니다!

아이를 생각하는 가치있는 소비의 시작.
17차 주문건은 9월 22일부터 순차배송됩니다!
(17차 프리오더 기간 동안 최대 2+2(증정)과 4만원 이상 무료 배송 이벤트)


살까 말까 고민하셨다면,
나의 아이의 피부를 위한 탄탄한 솔루션을 천천히 읽어주세요:)
어떤 제품보다 성분과 제품력에 있어 자신있습니다.
반려동물의 피부에 있어 완벽하고 깐깐하게 연구하고 만들었습니다.

가방 상품상세 이미지-S2L3
부드러운 미세 거품으로 30초만 마사지해 주면, 
우리아이 피부 진정 거품팩으로 튼튼한 피부유지

가방 상품상세 이미지-S2L4
뛰어난 진정 효과로 값비싼 화장품에 사용되는
병풀과 어성초를 고농축으로 담았어요.
"원재료 물타지 않고 그대로 정성스레 넣었습니다"
가방 카멜 색상 이미지-S2L5
천연 보습 오일도 가득 듬뚝 담아
털과 피부를 촉촉하고 부드럽게 유지해 줘요.
윤기와 탄력까지 문제없어요 🥰
가방 상품상세 이미지-S2L2
유해 화학 성분 0%, 자연 유래 성분 100%,
pH 7.0 중성 프리미엄 청담동
고급스파를 이젠, 집에서도 가능해요! 🐶🤎
가방 상품상세 이미지-S65L1
자연에서 온 쫀쫀한 미세 거품으로
피부와 털 속 노페물까지 빨아들여 한번에 씻어줄 수 있어요:)
진드기와 세균으로부터 해방시켜주세요!

국내 유일 EWG등급 ALL 1등급.
릴리즈 시카 배스 바는 반려동물을 위해
모든 성분을 유기농 재배 100%로
생산되고 있어 빠르게 재입고가 불가능합니다😭
살까말까 고민했다면 품절이에요!


산책 후 발닦이 용으로도 좋아요!
피부염과 각질, 반려견 냄새없이
매일 씻을 수 있는 순한 세정을 릴리즈와 함께 시작해보세요 🤍🛁🤎

가방 상품 이미지-S136L1
가방 상품 이미지-S135L1
가방 상품 이미지-S148L1
가방 상품상세 이미지-S100L1
가방 상품 이미지-S149L1
가방 상품상세 이미지-S100L2가방 상품상세 이미지-S100L2가방 상품상세 이미지-S100L2
가방 상품 이미지-S50L4
가방 상품 이미지-S129L3
가방 상품 이미지-S50L3
가방 상품 이미지-S46L6
유해 성분 0%!
좋은 것만 가득 담았어요
건강하고 안전하게 씻겨주세요♥︎
가방 상품 이미지-S137L1
가방 크림 색상 이미지-S114L1가방 크림 색상 이미지-S114L1가방 크림 색상 이미지-S114L1
가방 화이트 색상 이미지-S114L2가방 화이트 색상 이미지-S114L2가방 화이트 색상 이미지-S114L2
가방 화이트 색상 이미지-S114L3가방 화이트 색상 이미지-S114L3가방 화이트 색상 이미지-S114L3
가방 화이트 색상 이미지-S114L7가방 화이트 색상 이미지-S114L7가방 화이트 색상 이미지-S114L7
가방 상품상세 이미지-S46L11
푹신하고 쫀쫀한 거품으로
우리아이 구석구석 부드럽게 씻겨 주세요☺︎
가방 상품상세 이미지-S114L8
가방 상품상세 이미지-S114L9가방 상품상세 이미지-S114L9가방 상품상세 이미지-S114L9
가방 상품 이미지-S141L3
가방 상품 이미지-S50L5