OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

🐶카카오톡 친구(릴리즈) 추가시 3,000원 쿠폰을 지급해드려요🐶 ✨ 함께하는 편안함의 품격 릴리즈라이프와 함께 하세요 🛋

기본 정보
상품명 청담동 스파샵 비누, 릴리즈 시카 배스바
상품간략설명 고품격 자연유기농 100% 성분으로 만든 가장 깐깐하고 건강하고 편안한 배스바
재구매율 1위, 믿고쓰는 릴리즈 시카 배스 바
판매가 25,500원
할인판매가 22,500원 (20% OFF)
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
시카 배스바 필수옵션

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

  • 릴리즈 소프트 실리콘 브러시

    42,000원

    39,000원

      • 릴리즈 소프트 브러시

    • 옵션 선택

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
청담동 스파샵 비누, 릴리즈 시카 배스바 수량증가 수량감소 25500 (  510)
Total 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

악세사리 상품상세 이미지-S182L1

재구매율 1위 릴리즈 시카 배스바
"쓰고나면 정착탬이 될 수 밖에 없어요"

만드는데 1000시간, 정성스럽게 만들어서 보내드릴게요!

사랑하는 반려견, 반려묘의 소중한 피부를 위해
가장 깐깐하고 정성스럽게 만들었습니다.
함께있는 시간만큼은 오래 편안하고 행복하게,
피부건강 노하우를 천천히 읽어주세요!

악세사리 상품 이미지-S191L2
악세사리 상품상세 이미지-S167L1
악세사리 상품상세 이미지-S167L2
악세사리 상품상세 이미지-S197L2
악세사리 상품 이미지-S227L1
악세사리 상품 이미지-S198L1
악세사리 상품 이미지-S250L1
악세사리 상품 이미지-S236L42
악세사리 상품 이미지-S46L6
악세사리 상품 이미지-S137L1
악세사리 화이트 색상 이미지-S228L3
악세사리 상품상세 이미지-S228L4
악세사리 상품 이미지-S175L14
악세사리 상품상세 이미지-S175L5악세사리 상품상세 이미지-S175L5악세사리 상품상세 이미지-S175L5
악세사리 상품상세 이미지-S176L1
유해 성분 0%!
좋은 것만 가득 담았어요
건강하고 안전하게 씻겨주세요♥︎
악세사리 화이트 색상 이미지-S175L9악세사리 화이트 색상 이미지-S175L9
악세사리 상품 이미지-S208L1
악세사리 상품상세 이미지-S208L2
악세사리 상품 이미지-S208L4
악세사리 라임 색상 이미지-S208L5
악세사리 상품상세 이미지-S208L6
악세사리 모델 착용 이미지-S208L7
악세사리 상품상세 이미지-S208L8
악세사리 상품 이미지-S208L9
악세사리 상품상세 이미지-S208L10
악세사리 상품 이미지-S208L11
악세사리 상품상세 이미지-S208L12
악세사리 상품 이미지-S208L13
악세사리 상품상세 이미지-S208L14
악세사리 상품 이미지-S208L15
악세사리 크림 색상 이미지-S175L12악세사리 크림 색상 이미지-S175L12악세사리 크림 색상 이미지-S175L12
악세사리 상품상세 이미지-S46L11
푹신하고 쫀쫀한 거품으로
우리아이 구석구석 부드럽게 씻겨 주세요☺︎
악세사리 상품상세 이미지-S175L13
악세사리 상품상세 이미지-S114L9악세사리 상품상세 이미지-S114L9악세사리 상품상세 이미지-S114L9
악세사리 상품 이미지-S141L3
악세사리 상품 이미지-S182L2
악세사리 상품 이미지-S50L5