OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

🐶카카오톡 친구(릴리즈) 추가시 3,000원 쿠폰을 지급해드려요🐶 ✨지금, 구매하면 10만원 쿠폰팩을 지급해드려요! ✨ 함께하는 편안함의 품격 릴리즈라이프와 함께 하세요 🛋

기본 정보
상품명 [25차 선착순] 청담펫비누, 릴리즈 시카 배스바
상품간략설명 고품격 자연유기농 100% 성분으로 만든 가장 깐깐하고 건강한 배스바
재구매율 1위, 믿고쓰는 릴리즈 시카 배스 바
판매가 25,000원
할인판매가 22,000원 (20% OFF)
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
릴리즈 필수옵션

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[25차 선착순] 청담펫비누, 릴리즈 시카 배스바 수량증가 수량감소 25000 (  0)
Total 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

가방 상품상세 이미지-S182L1

안녕하세요 고객님 릴리즈입니다:)
고객님이 사랑해 주신 덕분에
릴리즈 시카 배스 바 24차 5일만에 완판되었습니다!

18차 프리오더 완판
 19차 프리오더 완판
20차 예약완판
21차 선착순 완판
22차 3일만에 완판
23차 완판
24차 선착순 완판
25차 300명 선착순 오더 진행중 (익일배송)
(25차 기념 최대 50% 할인, 이번 1년세트는 제일 짱짱해요!)

"지금, 살까말까 고민하면 품절!
30일을 기다려야해요!ㅠㅠ"

사랑하는 반려견, 반려묘의 소중한 피부를 위해
가장 깐깐하고 정성스럽게 만들었습니다.
함께있는 시간만큼은 오래 편안하고 행복하게,
피부건강 노하우를 천천히 읽어주세요!

가방 상품 이미지-S191L2
가방 상품상세 이미지-S167L1
가방 상품상세 이미지-S167L2
가방 상품상세 이미지-S197L2
가방 상품 이미지-S198L1
🖐잠깐, 5초만 기다려주세요🖐
"로딩이 느릴 수 있으니 5초만 기다려주세요😊
릴리즈 시카 배스바는 장점이 너무 많은 제품입니다🤎
하나하나 천천히 설명해 드리겠습니다.
천천히 읽어주시면 감사드리겠습니다👏"
-릴리즈라이프-
가방 상품 이미지-S210L1
가방 상품 이미지-S46L6
가방 상품 이미지-S137L1
가방 상품 이미지-S175L14
가방 상품상세 이미지-S175L5가방 상품상세 이미지-S175L5가방 상품상세 이미지-S175L5
가방 상품상세 이미지-S176L1
유해 성분 0%!
좋은 것만 가득 담았어요
건강하고 안전하게 씻겨주세요♥︎
가방 화이트 색상 이미지-S175L9가방 화이트 색상 이미지-S175L9
가방 상품 이미지-S208L1
가방 상품상세 이미지-S208L2
가방 상품 이미지-S208L4
가방 라임 색상 이미지-S208L5
가방 상품상세 이미지-S208L6
가방 모델 착용 이미지-S208L7
가방 상품상세 이미지-S208L8
가방 상품 이미지-S208L9
가방 상품상세 이미지-S208L10
가방 상품 이미지-S208L11
가방 상품상세 이미지-S208L12
가방 상품 이미지-S208L13
가방 상품상세 이미지-S208L14
가방 상품 이미지-S208L15
가방 크림 색상 이미지-S175L12가방 크림 색상 이미지-S175L12가방 크림 색상 이미지-S175L12
가방 상품상세 이미지-S46L11
푹신하고 쫀쫀한 거품으로
우리아이 구석구석 부드럽게 씻겨 주세요☺︎
가방 상품상세 이미지-S175L13
가방 상품상세 이미지-S114L9가방 상품상세 이미지-S114L9가방 상품상세 이미지-S114L9
가방 상품 이미지-S141L3
가방 상품 이미지-S182L2
가방 상품 이미지-S50L5