OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

🐶카카오톡 친구(릴리즈) 추가시 3,000원 쿠폰을 지급해드려요🐶 ✨지금, 구매하면 10만원 쿠폰팩을 지급해드려요! ✨ 함께하는 편안함의 품격 릴리즈라이프와 함께 하세요 🛋

기본 정보
상품명 [10차 완판] 릴리즈 소프트 배스 브러시
상품간략설명 반려동을을 위한 가장 소프트한 힐링 브러시로 혈액순환에 좋은 마사지 테라피의 시작.
판매가 38,000원
구매하기
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
필수옵션

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
[10차 완판] 릴리즈 소프트 배스 브러시 수량증가 수량감소 38000 (  0)
Total 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.안녕하세요 릴리즈입니다.
현재 릴리즈 소프트 힐링 브러시는 주문폭주로 인해
선착순 이벤트만 가능하시며
순차배송 될 예정이니 참고 부탁 드립니다.

반려동물 호텔과 펫 테라피 오프라인 샵에서 2차 완판
3차 (04월 9일 제작완료) - 완판
4차 (4월 18일 제작완료 - 완판
5차 (4월 30일 제작완료) - 완판
6차 물량 완판
7차 선착순 완판
일주일만에 8차 완판
9차 완판
10차 완판 및 품절

브러시는 전량 품절되었습니다ㅠㅠ
릴리즈 힐링 브러시를 사랑해주셔서 감사합니다 🤍🤎
재입고시 제품이 판매됩니다:) (재입고일정 미정)

악세사리 모델 착용 이미지-S28L2

빗어만 주세요🐶 언제어디든지.🐶
혈액순환과 털엉킴. 마사지효과에도 탁월해요.
릴리즈는 연구합니다.
반려동물의 삶이 더 행복해지고 향상될 때 까지. 

악세사리 화이트 색상 이미지-S28L4
악세사리 상품 이미지-S28L6
악세사리 상품 이미지-S28L5
악세사리 옐로우 색상 이미지-S28L10
악세사리 화이트 색상 이미지-S28L8
악세사리 상품상세 이미지-S28L11
악세사리 상품 이미지-S28L12